Informacja z PSSE. Link do filmu wytworzonego przez WSSE w Poznaniu: 

Materiał opracowany zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.

Jak logować się do e-dziennika?

Witamy wszystkich serdecznie po wakacjach.