PODSTAWA PROGRAMOWA REALIZOWANA JEST W GODZINACH 6.30 – 16.00
CZĘŚĆ I – PORANNA
6.30 - 8.00
Schodzenie się dzieci – zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym. Zabawy integrujące grupę.
8.00 - 8.15
Poranne ćwiczenia ruchowe, zabawy rytmiczne. Ćwiczenia logopedyczne i artykulacyjne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8.15 - 9.00
Śniadanie – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłków oraz w zakresie dbałości o zdrowie.
Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, korzystanie z toalety. 
CZĘŚĆ DRUGA – GŁÓWNA
9.00 - 10.00
Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej i programy autorskie. Organizacja zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci zgodnie z tematyką.
10.00 - 10.20
Samodzielna zabawa dzieci, przy niewielkim udziale nauczyciela.
10:20 - 10:30
Przygotowanie do II śniadania - czynności higieniczne i samoobsługowe.
10:30 - 10:45
II śniadanie - kulturalne spożywanie posiłków.
10:45 - 12:45
Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapinania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.
12.45 - 13.00
Czynności higieniczne, samoobsługowe, opiekuńcze.
Czynności porządkowe, przygotowanie do obiadu.
13.00 - 13.30
Obiad – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
13.30 - 13.40
Czynności opiekuńcze, higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do relaksu.
CZĘŚĆ III - POOBIEDNIA
13.40 – 14.30
Relaks – odpoczynek dzieci, słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie bajek, praca indywidualna, przygotowanie do nauki czytania i pisania.
14.30 – 16.00
Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Zabawy przygotowujące do nabycia umiejętności szkolnych, praca indywidualna z dzieckiem, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.