Od roku szkolnego 2012/2013 rozpoczęłyśmy z dziećmi naszą przedszkolną „przygodę” z koncepcją
której to, trzy zasady nadają ton:

odpowiedzialność, samodzielność i współpraca.
W systemie daltońskim dopuszcza się rożne formy organizacji czy to przedszkola czy szkoły. Dlatego też przedszkola daltońskie mogą różnić się miedzy sobą, a każde z nich samo przechodzi proces rozwijania własnej formy organizacyjnej. Jednak naczelną zasadą zawsze musi pozostać to, że Przedszkole czy szkoła musi dawać dzieciom szerokie możliwości, aby dzieci mogły:
- Radzic sobie z odpowiedzialnością,
- Samodzielnie pracować
- Współpracować z innymi
Zaletą edukacji daltońskiej jest podejście do kształcenia indywidualizacji, usamodzielnienia dzieci, stymulowania ich motywacji, ambicji do osiągania coraz wyższego poziomu rozwojowegoi co najważniejsze wdrażania dzieci do sztuki uczenia się oraz umiejętnego funkcjonowania w grupie społecznej w danym społeczeństwie.
Celem wiec pracy naszego Przedszkola jest, aby dziecko było wychowywane i uczone odpowiedzialności, samodzielności oraz współpracy i aby to nie była tylko teoria lecz praktyka.
Cechy kształcenia wg edukacji daltońskiej
Dziecko-uczeń,
- wykazuje zainteresowanie w powstanie własnej pracy.
- jest samodzielne
- czuj się swobodnie, bada i podejmuje próby.
- dyskutuje,
- jest radosne i zadowolone ze swojej pracy,
- stara się przykładnie pracować,
- stara się być pomocnym całej grupie,
- pomaga w szczególności osobom młodszym,
- przyjmuje pomoc od zdolniejszych,
- czyni w przedszkolu tyle ile tylko potrafi,

Angażujemy do pracy wszystkie dzieci, przyzwyczajamy je do działania w grupie. Dziecko uczy się respektować innych, ocenia swoją pracę i współpracuje z nauczycielem.

Edukacja daltońska jest jedną z propozycji ,która pozwala nauczycielowi stworzyć warunki dziecku do jego rozwoju przez organizację przestrzeni edukacyjnej.
Koncentrując na dziecku indywidualizacje oddziaływań edukacyjnych zapewniamy mu szansę na samodzielność.
Głównym celem koncepcji jest wyposażenie mbałego dziecka w umiejętności, które pozwolą mu radzić sobie z różnymi problemami na kolejnych etapach edukacyjnych oraz w dorosłym życiu.
W myśl zasady:
„Nie rób za dziecko nic, co potrafi zrobić samo”-stosując tę zasadę będziemy stymulować samodzielność dzieci ,poprzez właściwe organizowanie procesu myślenia i rozwiązywania problemów.

Coraz większe są różnice w możliwościach rozwojowych dzieci , a co za tym idzie potrzeba jest indywidualizacji pracy oraz gromadzenia przez dzieci takich doświadczeń edukacyjnych , które kojarzą się z osiągnięciem sukcesu. Wymuszają odpowiednie oddziaływania pedagogiczne, które muszą nadążyć za potrzebami dzieci i ich rodziców. Taka strategia pedagogiczna pozwala dziecku osiągnąć pewność siebie oraz budować poczucie własnej wartości.

Współcześni zwolennicy planu daltońskiego- słowo „wolność” zastępują słowem odpowiedzialność, której efektem jest wolność w podejmowaniu decyzji. Chodzi o umożliwienie dziecku dostatecznej swobody w pracy, naukę odpowiedzialności zapewnienie działania we własnym czasie. Dziecko- uczeń odpowiada za wynik jak i za proces uczenia się. Uczymy się już w przedszkolu odpowiedzialności za powierzone mu zadanie (np. dyżury, sprzątanie, prace w zielonym zakątku)