Przedszkole Nr 6 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Rawiczu jest placówką publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Rawicz. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

Placówka powstała w 1985 r. i dysponuje 5 oddziałami przedszkolnymi. W sumie to 125 miejsc dla dzieci od 3 do 6 lat. Budynek przedszkola mieści się na ul. Mikołajewicza 23 (obok budynku ZUS).

Obecnie przedszkole zatrudnia 11 nauczycieli i 14 pracowników niepedagogicznych. Placówkę wyróżnia działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz podejmowanie działań w zakresie rozwoju postaw pro-ekologicznych u swoich wychowanków. Za swoje wieloletnie działania na rzecz rozwoju postaw ekologicznych, Przedszkole w 2010 roku otrzymało „Zielony Certyfikat I stopnia” ogólnopolskie wyróżnienie przyznawane przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej, w 2013 roku ogólnopolski Certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej, a w 2014 roku międzynarodowy Certyfikat „Zielonej Flagi”.

Zgodny i zgrany zespół pracowników przedszkola wspólnie z rodzicami organizuje dla dzieci liczne koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne oraz wspólne uroczystości, spotkania warsztatowe i plenerowe. Działania te mają wpływ na wzajemną integrację społeczności przedszkolnej, budowę wzajemnego zaufania i szacunku oraz miłą i przyjazną atmosferę panującą w przedszkolu.

Wszystkie założenia planu rozwoju przedszkola zawarte są w realizowanej Koncepcji Pracy Przedszkola, która wspólnie z Radą Pedagogiczną i rodzicami została opracowana do 2019 roku.